uppsala montessori eriksberg

ligger cirka 3 kilometer från centrala. Hela programområdet ansluter i väster till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Nära både stad och natur, uppsala växer och det finns ett stort behov av fler bostäder. Eriksberg finns naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. Här är våra kontaktpersoner på skolorna. Genomförandet kommer att pågå i många år och utbyggnaden kommer att ske i etapper.

uppsala montessori eriksberg

Monopol uppsala gator, Scorett uppsala forumgallerian,

Här kan du se en karta över områdets utbredning. Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära både staden och naturen. Almunge, monica Wahl, berga, berga särskola, maria Sild. Många nya byggnader och flera nya funktioner kommer därför bli möjliga i centrala. Området, eriksberg och Ekebydalen ligger i Uppsalas västra delar, cirka 3 kilometer från stadens centrum.