3d-modellering kurs stockholm

frågor som rör vilt och infrastruktur. Kontaktuppgifter: Marlijn Sterenborg Calluna AB Hästholmsvägen Nacka Affärsområde: Planering Mattias Stahre Naturmiljökonsult reptilspecialist Mattias Stahre har intresserat sig för reptiler, groddjur och andra djur sedan barnsben och har många års erfarenhet inom herpetologiområdet. . Uppföljning av miljöaspekter i Ale kommuns översiktsplan (Ale kommun genom Radar arkitektur planering AB). Arbetar även med naturmiljöutredningar i samband med tillståndsärenden för exempelvis vatten och avloppsledningar och elledningar. Genomgång och uppdatering av riksintresseområden för friluftsliv (Länsstyrelsen i Västra Götalands län). Översiktsplan Sollefteå - projektledare för slutlig version av ÖP, med omarbetning av utställningsversion, samt delaktig i MKB för planen (Sollefteå kommun). Kompetensområden: Naturvårdsbiologi Biologisk mångfald Föreläsning och utbildning Tre referensprojekt: Linköpings Naturcentrum - verksamhetsutvecklare (Linköpings kommun). Kompetensområden: Landskapsekologi populationsdynamik Artkunskap Bioinformatik programmering av datasystem Tre referensprojekt: Yrkeserfarenhet i urval: Calluna AB sedan 2016. Masterexamen i biologi (2007) från Linköpings universitet (inriktning Applied Biology).

Han arbetar annars som naturmiljökonsult och senior projektledare i stora projekt och har tidigare varit ansvarig för. Siemens Industrial Turbomachinery - arbetade som Region controller och rapporteringsansvarig. Magisterexamen (1996) i Ekologi från Bangor University, Wales. Kontakta oss via supportforum, besök oss. The James Hutton Institute (Skottland) - arbetade som forskarassistent med interaktioner mellan mykorrhizasvampar och växter. Länsstyrelsen i Gävleborg län - arbetade som naturvårdshandläggare och naturvärdesinventerare. Utbildning: Doktorsexamen i växtekologi (2016) från Stockholms universitet (inom ämnet klimatförandringar och synkroni i växt-djurinteraktioner). Stockholm HK, t: 46 (0), telefontid:. Cirkulär ekonomi, hållbar utveckling, tre referensprojekt: Förankringsarbete om miljömål och cirkulära affärsmodeller - workshops och konkretisering av vision och åtgärder (Storbildsfabriken AB). Idag och för framtiden.

3d-modellering kurs stockholm
3d-modellering kurs stockholm