stockholms Internationella akademi

investeringar samt hur vi ska kunna underlätta för internationella talanger och besökare att komma hit. Under denna period ges de möjligheten att skriva månadsrapporter till Centerpartiet, hjälpa partiet med politiska kontakter.m. Introduktionsdag i Stockholm, akademideltagarna får en introduktion till Centerpartiet, med fokus på utrikes-, säkerhets- och EU-politik.

Stockholms flygplats
Stockholms kulturfestival 2019
Historiska kartor stockholms universitet

Nya färdmöjligheter på vatten Handelskammaren pekade på att sjöfarten i huvudstadsregionen varit bortglömd under en lång period, och anser lundbergs möbler att regionen behöver en samlad strategi. Här samlas branschen för att få en uppdatering och diskutera de senaste nyheterna. Distinget, på Distinget i Uppsala samlas beslutsfattare i näringslivet och från offentliga organ för att diskutera regionens utveckling. Samtliga platser är betalda. Tulldagen, tulldagen är Sveriges största mötesplats för alla som är intresserade av internationell handel och tullfrågor.