samariterhemmet uppsala nedgång i

utskott. Ambulansen i Tierp, fyra mil bort, kunde knappast betjäna Älvkarleby. Landstinget biföll detta och klargjorde att styrelsen hade ansvar för förvaltningen av hela anläggningen vid Wik. Kritik för bygge av badhus Förvaltningsutskottet anmälde 1928 att det byggt bland annat ett badhus och inrett en vävstuga på Wik för drygt 15 000 kronor. För Enköpings stad efterträddes läroverksadjunkten Olof Johan Olsson efter 16 år av borgmästaren Ragnar Wijkmark (H). Folkhögskolan inrättade 1928 på försök en andra årskurs högre avdelning på både den manliga vinterkursen och den kvinnliga sommarkursen med gott resultat och finansiering genom statsbidrag. En av veteranerna som gick bort 1928 var Johan Robert Johansson i Esplunda (H Bred som var landstingsman i. Anledningen var att Wiks slott i Balingsta var utbjudit till försäljning och kommittén hade tillsammans med arkitekt utrett möjligheterna att inrymma skolorna på Wik. Förslaget var 45 platser på av Uppsala stad "kostnadsfritt upplåten mark i Svartbäcken invid Galgbackens södra sluttning" (Tunåsen).

samariterhemmet uppsala nedgång i

samariterhemmet uppsala nedgång i

Förre landstingsordföranden Claes Annerstedt erbjöd sig att låna ut 110 000 kronor på goda villkor (6,5 procent) till samma ändamål. Det var Gimo-Österby bruk AB som anlagt anstalten men bolaget hade inte bara övergett extra provinsialläkare och predikanter utan även fisken! Folkhögskolan och lantmannaskolan Flytt från Gryttjom åter aktuell Skolstyrelsens ordförande greve Henning Wachtmeister meddelade 1921 jens lundberg hyresgästföreningen att de nya ägarna till lokalerna i Gryttjom, Stora Kopparbergs Bergslags AB, var beredda att förlänga hyreskontraktet med 10 år till samma belopp då hyreskontraktet gick ut den Landstinget accepterade. Landstinget följde utskottets förslag. Akademiska ville förenkla avgifterna Direktionen för Akademiska sjukhuset ville 1923 förenkla avgiftsuttaget.