bar synonym norsk

Antonyms 6members of the Bar, synonyms barristers, advocates, counsel 7he dredged a channel through the bar across the river mouth synonyms sandbank, shoal, bank, shallow, reef, ridge, ledge, shelf verb 1they have barred the door synonyms bolt, lock, fasten, padlock, secure, latch, deadlock, block, barricade. A mountain range may be a barrier to exploration; but a mass of sand across the entrance to a harbor is called a bar. Hvis en artikkel pekte hit, så kan du kanskje gå tilbake og rette opp lenken så den peker rett på siden som var ment. Se alle artikler som begynner med, bar. Synonyms hostelry, tavern, inn, wine bar, taproom. Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet.

Bar, synonyms, Bar, antonymsbar synonym norsk

Brigitte Macron barn
Dora spelletjes Barnvakt
Syncros superlight bar band
Taco Bar stockholm öppettider

Accessed November 25, 2018. Synonymer gjør teksten mer variert samtidig som den blir lettere å lese. Bulwark is a general word for any defensive wall or rampart ; its only technical use at present is in nautical language, where it signifies the raised side of a ship above the upper deck, topped by the rail. Synonyms: cake, sedan, prevention, legal profession, legal community, pothouse, gin mill, public house, barroom, ginmill, taphouse, measure, bar, saloon, stripe, streak, taproom, pub, antonyms: unbar bar(noun) a counter where you can obtain food or drink "he bought a hot dog and a coke at the. Barrier is used of objects more extensive than those to which bar is ordinarily applied. Vi har også gjort det enkelt for deg å legge til et synonym dersom det mangler. A.) Synonyms: hinder, obstruct, stop, prevent bar(v.

Fira nyår med barn stockholm, Privat sjukvård barn stockholm, Malmö barnteater, Vatten stövlar barn carrefour,