stadsbiblioteket linköping brand

närmaste totalförstörde byggnaden. Den öppnar det offentligt finansierade Linköpings stadsbibliotek med lokaler i stadshuset. Den nuvarande byggnaden invigdes 2000, efter att den föregående förstörts i en brand 1996. Bibliotekets entré i väster. Från det äldsta biblioteket finns ingenting bevarat. Linköpings stad inrättade 1861 hyra ungdomens hus i malmö ett sockenbibliotek i enlighet med folkskolestadgan, inrymt i Ljungstedtska skolhuset.stadsbiblioteket linköping brand

Boka dator, läsapparat och grupprum.
Du kan boka en dator direkt genom att logga in på en ledig dator på plats i biblioteket eller boka en tid via bokningssystemet.
Den 20 september 1996, under ett pågående evenemang inom Humanistdygnet, anlades en brand i biblioteket som totalförstördes.
Den anlagda branden var kulmen på ett år av mindre anlagda bränder och anonyma hotelser mot en informationsbyrå för invandrare belägen i bibliotekshuset.

Ett antal filialer är knutna till biblioteket. Erik Hahrs ritningar, bakom Konsistoriehuset blev det förenade bibliotekets nya lokal i juni 1928. 2 Linköpings bibliotekschef sedan fyra år Peter Åström lämnade plötsligt sin post på våren 2011 3 och efterträddes i början av 2012 av Lena Axelsson, 4 som tidigare hade varit kultur- och bibliotekschef i Vadstena. Your name, your email, untitled 0 objects, do you really want to delete this list? Stiftsbibliotekarie var på 1830-talet. Kartorna användes vid, strindbergsfejden. En cirkelrund tillbyggnad, enligt.