lunds universitet biblioteks och informationsvetenskap

där information blocket lund cykel och digitalisering ges särskild betydelse. I programmet fokuseras förmedling av information och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och organisationer där förmedlingen äger rum. Man studerar också informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information t ex på webben. Vår avdelning ingår i norslis (Nordic Research School in Information Studies ett nätverk för forskarutbyte i Norden och Baltikum.

lunds universitet biblioteks och informationsvetenskap

Gerald n lund eld och stål serie
Friskis och svettis helsingborg priser
Gul göteborgs universitet inloggning
Soluppgång och solnedgång Times lund sweden

Studieperiod, ansökan, dagtid Lund, heltid 100, på svenska 3 september 2018 - Ordinarie anmälningstid har gått. Programmet innehåller såväl gemensamma som ämnesspecifika inslag samt ger möjlighet till specialisering genom en valbar kurs. Ämnet inbegriper även kulturella, samhälleliga och tekniska förutsättningar för dessa aktiviteter, processer och institutioner. Sen anmälan, efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. I International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS The International Information Literacies Research Network, Information Seeking in Context (isic) och American Society for Information Science Technology. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap utgör naturliga inslag i programmet. ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Läs vidare på Anmälningsavgiften är 900 kronor.