norrlands nation i uppsala dignande julbord

organizations, activities of other organizations (94990). Även nationsmedlemmar får efter ansökan möjlighet att delta i motsvarande internationella veckor i Lund eller utomlands. Orkestern började sin bana under namnet. Hundra år ur en studentnations liv. 30 Sångboken innehåller bland annat sånger med anknytning till den norrländska hembygden och dryckesvisor. Fl.,.3739 Blix,. En ny insamling startades 1873 på inspektor Olof Glas initiativ genom ett karta över uppsala län upprop i lokaltidningarna vilket inte heller det gav något större resultat. 1619 Blix,.fl.,. Den första grundstenen lades 1888 och ett år senare, 1889 stod huset färdigbyggt.

Den första sångboken kom ut 1910, i form av ett litet häfte, men den första fylliga sångboken trycktes år 1933, och där fanns för första gången nationens högtidssång, Norrlandssången, med text av Torsten Sundelin publicerad. Året efter, 1963, beslutades att bilda ytterligare tre delnationer, representerandes Norrbottens, Västerbottens - samt Västernorrlands län. "Attra" sätter varje år upp en Luciashow på Norrlands nation. Tidningen var stencilerad första året, men trycktes från och med hösten 1954. 19 Nationen leds av ett kuratel, bestående av en förste kurator som tillsammans med inspektor företräder nationen utåt och leder verksamheten samt en andre kurator som främst ansvarar för ekonomiarbetet.

Hopp park uppsala
Taxi Bromma uppsala