barnskor uppsala

och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Om du inte betalar för dina köp). Efter ett år förfaller outnyttjad bonus. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. För sammankoppling av medlemskap kontakta feetfirst kundservice.

barnskor uppsala

Studievägledare statsvetenskapliga institutionen uppsala, Scorett uppsala forumgallerian, Monopol uppsala gator, Psykakuten uppsala telefon,

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i feetfirst Friends. Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp. Rättslig grund för behandling av personuppgifter. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta feetfirst kundservice. Nr: Box 508, 432 19 Varberg. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus.

Barnskor uppsala
barnskor uppsala