umeå universitet samiska

bibliotekskatalogen Album Vinka, Mikael. Oslo : Norsk Folkemuseum : 1992 : 189. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform. Kommunen är en del av det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Kontakt med kommunen, umeå kommun erbjuder myndighetskontakt på samiska via tolk på bokad telefontid. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att de samiska språk och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Innehåll, i kursen ingår textläsning, skriftliga och muntliga övningar, teoretisk grammatisk analys med tillämpning på sydsamiska. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen.

Studierna speglar b de ldre och modern tid och ocks variationerna inom det samiska bos ttningsomr det, S pmi.
Att ta del av och tolka muntliga samiska ber ttelser r en viktig del av studierna.
V r forskning bidrar till revitalisering av samisk kultur samt spr k, och genomf rs i dialog med samiska akt rer.
Vi unders ker samiska kulturella uttrycksformer fr n historisk tid s v l som fr n dagens digitala tid, allts b de samiska ber ttartraditioner och uttryck i sociala medier.

Oslo : Universitetsforl. Betygsgrader: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se /student/dokument. 1,6 miljoner till studie av samisk hälsa och levnadsförhållanden, i ett pressutskick meddelar regeringen att man beviljat Christina Storm Mienna och Per Axelsson vid Vaartoe Centrum för samisk forskning, Umeå unive. All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. Fredspristagare Mukwege föreläser i Umeå 2018 års mottagare av Nobels fredspris Denis Mukwege håller offentlig föreläsning i Umeå lördag 15 december. Behörighetskrav, univ: Samiska: Sydsamiska I/Sydsamiska A, 30 hp eller motsvarande kunskaper. Här listas nyheter om universitetet och vår verksamhet. Future Retail Lab by Sweden ska stärka framtidens retailentreprenörer.

Kontoret umeå
Karta linköping universitet
Operationssjuksköterska umeå
Arbetsförmedlingen umeå öppettider