geocentrum bibliotek uppsala

zu erhöhen. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Feb 25 Monday Feb 26 Tuesday Feb 27 Wednesday Feb 28 Thursday Mar 01 Friday Mar 02 Saturday Mar 03 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30. Carolina Rediviva har fram till nyligen behållit sin funktion som centralbibliotek, och även om just denna benämning nu har tagits ur bruk innehåller byggnaden ännu de för biblioteksorganisationen gemensamma funktionerna, liksom handskriftsavdelningen och de andra "kulturarvsenheterna". Blåsenhusbiblioteket 08:30 - 19:00 Från 18:00 med campuskort/After 18:00 with access card 08:30 - 19:00 Från 18:00 med campuskort/After 18:00 with access card 08:30 - 19:00 Från 18:00 med campuskort/After 18:00 with access card 08:30 - 19:00 Från 18:00 med campuskort/After 18:00 with access card. Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt forskningsbibliotek. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Dec 10 Monday Dec 11 Tuesday Dec 12 Wednesday Dec 13 Thursday Dec 14 Friday Dec 15 Saturday Dec 16 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30.

På universitetsbiblioteket finns även Enheten för digital publicering som leder utvecklingen. Terms of Service and Privacy Policy. Först den utsågs adjunkten Laurentius Tolfstadius till den förste innehavaren av bibliotekarietjänsten. Blåsenhusbiblioteket - ett av Uppsala universitetsbiblioteks ämnesbibliotek Codex Argentus - Silverbibeln Carta Marina 1539 Silverbibeln, Codex Argenteus, biskop Wulfilas gotiska översättning av Nya Testamentet, i en handskrift troligen tillkommen vid kung Teoderiks hov i Ravenna på 500-talet.

Videoljud uppsala, Caverion sverige AB uppsala, Migrationsverket uppsala mail, Kannor uppsala,

Till stor del donerad av Erik Kempe 1959 och senare utökad med medel han vid samma tillfälle skänkte biblioteket. Bemannat/Staffed 10-12 Öppet 24 h med campuskort/Open 24 h with access card. This site uses cookies to deliver our services, improve performance, for analytics, and (if not signed in) for advertising. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Jan 14 Monday Jan 15 Tuesday Jan 16 Wednesday Jan 17 Thursday Jan 18 Friday Jan 19 Saturday Jan 20 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30. Nov 20, tuesday, nov 21, wednesday, nov. DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) i samarbete med över 30 andra universitet och högskolor i Norden. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Mar 18 Monday Mar 19 Tuesday Mar 20 Wednesday Mar 21 Thursday Mar 22 Friday Mar 23 Saturday Mar 24 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Dec 24 Monday Dec 25 Tuesday Dec 26 Wednesday Dec 27 Thursday Dec 28 Friday Dec 29 Saturday Dec 30 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30. Fråga biblioteket 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Display of Opening hours Jan 21 Monday Jan 22 Tuesday Jan 23 Wednesday Jan 24 Thursday Jan 25 Friday Jan 26 Saturday Jan 27 Sunday Almedalsbiblioteket 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30 - 19:00 08:30. Karin Boye-biblioteket Stängt/Closed Stängt/Closed 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 12:00 - 15:00 Stängt/Closed Stängt/Closed Medicinska biblioteket Stängt/Closed Stängt/Closed.00-12.00 Bemannat/Staffed.00-12.00.00-12.00 Bemannat/Staffed.00-12.00.00-12.00 Bemannat/Staffed.00-12.00 Stängt/Closed Stängt/Closed Ångströmbiblioteket Öppet 24 h med campuskort/Open 24 h with access card. Bibliotekets tillväxt tvingade en flyttning 1691 till.