e4 förbifart stockholm

Democrats, Moderate Party, and Social Democratic Party were in 2010 supportive of the road project, while the Green Party and Left Party were opposed. Trafikplats anläggs norr om Bergslagsplan vid Vinsta, som får namnet "Trafikplats Vinsta" eller "Vinstamotet". Här rör det sig om sex ledningsstråk som byggs ihop och ett tjugotal befintliga kraftledningsstolpar tas bort och ersätts av tio med större höjd.

E 4, förbifart, stockholm - Trafikverkete4 förbifart stockholm

Den nya sträckningen utformas så att Förbifarten byggs i mitten och trafiken mot Stockholm läggs på ömse sidor. Trafikverket: Kraftledningar i Häggvik anpassas till Förbifart Stockholm. Diskussioner och planer innebandy göteborg barn på en förbindelse väster om Stockholm har pågått under många. Initially there were plans to let the highway to go above ground on the north part of Lovön and pass over a bridge to the mainland, but this has now changed. 24 I april 2014 startade Stockholm Vatten arbetet med att flytta huvudvattenledning Norsborg-Stockholm med en ny sträckning under Vårby allé och Skärholmsvägen. Leden passerar sedan i tunnel under Spångadalen och Mälarbanan på bro med anslutning till E18 vid trafikplats Hjulsta, "Hjulstamotet". Ursprungligen planerade Vägverket (numera Trafikverket) en bro över Lambarfjärden. Naturvårdsverket och alla miljöorganisationer har sagt nej till projektet, däribland Jordens Vänner som bland annat har överklagat transportplanen som godkände Förbifart Stockholm och flera andra motorvägsbyggen.