provtrycka skorsten göteborg

rengöring, kontroll och åtgärder samt är verksamma i Stockholm, Göteborg med omnejd. Ladda ner sotningsjournal (pdf ladda ner sotningsjournal (docx sotning. Brandskyddskontroll, för att i ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Stegarna och takbryggorna ska vara av metall. Ett glidskydd ska finnas vid takfoten för att stegen från marken ska kunna stå stadigt. I vissa kommuner utförs brandskyddskontrollen av ett annat sotningsdistrikt eller av räddningstjänsten. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika webbsidor.

Utnyttja ROT-avdraget, du kan givetvis utnyttja ROT avdraget på arbetskostnaden när du anlitar oss. Mer information finns på Taksäkerhetskommitténs hemsida. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Besiktningen ska göras innan kontraktet skrivs på för att undvika dyrbara tvister efteråt. Cookies används i marknadsföringssyfte och för att höja kvaliteten i vår tjänst bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas.

Vi filmar, fotar dokumenterar detta åt dig.
Fråga oss om pris för detta.
Pris för besiktning och provtryckning av skorsten i Stockholm.

Bila från göteborg till tyskland
Vidaxl butik göteborg