brandingenjör lund antagning

hand. Vad är en brandingenjör? Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 28 var män och 14 var kvinnor. Antagningsstatistik för HT2016, totalt antal sökande 296, antagna urval 1 42 Antagna urval 2 36 Under HT2016 sökte 296 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 59 i första hand. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen. Antagningsstatistik för HT2014 Totalt antal sökande 320 Antagna urval 1 42 Antagna urval 2 36 Under HT2014 sökte 320 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 53 i första hand. Antagningsstatistik för HT2017, totalt antal sökande 199. Telefon- och besökstid, Antagningsavdelningen: Måndag, tisdag och torsdag.00-12.00, telefon:, oBS: Vi har stängt torsdagen den 23 augusti. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning. Här möter du ett individuellt fokus och en härlig sammanhållning.

Besöksadress: Genetikhuset, Sölvegatan 29 B, lund, karta på, postadress: Antagningsavdelningen. Samhällsvillkor och sammanhang i vilken brandingenjörsutbildningen utvecklats handlar om en sammanvävning av vetenskapliga genombrott och tekniska lösningar, av ideologiska och generella samhällsperspektiv. Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Antagna urval 1 42, antagna urval 2 36, under HT2017 sökte 199 personer till Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet varav 47 i första hand. LTH:s brandingenjörsutbildning är ett unikt program nationellt och en internationellt erkänd utbildning i världsklass. Hur vi behandlar dina personuppgifter: Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 22 var män och 14 var kvinnor. Den ger studenterna en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa pizzeria lund C kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt mycket god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Du lär dig även att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen. Efter 3 års studier på brandingenjörsprogrammet har du möjlighet också att fortsätta läsa till civilingenjör i riskhantering vid LTH. Idag sker analyser och åtgärder oftast efter att en olycka har hänt för att den inte skall upprepas, istället för att ligga steget före.