nT1 gruvdrift

Jag tyvärr glgml anteckna! Hansson i Bfrlchgården var deras Smältare. Samuel Buschenfelt, (se Bil. Norr om il alla. 109 not 1, 8 ) Om hans övriga barn se Bil.

Här uppför strömmen går »slommen» (nors) under ett par veckor i maj för att leka i Hosjön, i täta stim, kan fångas hopvis med bara händerna och användas som betesfisk, men också till föda åt både människor och djur under kristiden fångades tunntals åt svinen. Jesper, som för tillfället var i Stockholm, och såg Princessan, blef betagen af hännes skönhet; och för att i någon ringaste mån få njuta, fast ej af hännes sällskap, åtminstone af hännes åsyn, beslöt, kosta hvad det ville, att följa med tåget, endast för att.

Offshoreborrning in English with contextual examplesnT1 gruvdrift

100 STÖKA kopparbergs socken uthusen märkas två präktiga herbren bredvid varann med framskjutande över- botten, ett myndigt gammalt par i skug- gan av en hög och grov björk. 801, mssou ii b ro Hans Ersson pä till Carl Olsson). STÖKA K0PPÅbbebÖS socken taxerade som n:o 6 »217 personer bland dem åtskilliga förmögna, några bland de rikaste i hela landet såsom Anders malmö tv live Jonsson på Stenäeet, lians Nilsson på Fremmnnds- baeka och främst Knut Persson i Varggårdeu, mm egde »Reenst Gul., Uag, Guli. 3 Fredrik, 1724 87, skolmäst. Jacob Ingelsson på Varggården, sexman, nämndeman, bisittare i Gruvrätten 1687, kyrkovärd 1695, bergsråd- man 1621, »reste åtskillige gånger i Bergslagens ärenden til öfwerheten, såsom år 1700 at söka lindring i Afraden, år 1711 tillika med Bergslags Bokhollaren Johan Munktell til Arboga (där öfwerheten wistades under. 1 gprs-anslutning 2 Dynamisk IP-adress tilldelas 3 Sänd/mottgen data gprs-anslutning Teoretiska och allmänna applikationer 95 96 gprs-klasser gprs-utrustning finns i tre kategorier, definierade som Klass A, B och.